TUTUME SUB DISTRICT

Our Projects

Maposa Transfer Station

dzoroga

Dzoroga reading room

dzoroga

Gweta 6 houses

dzoroga

Nata Semi detached

dzoroga

Jamataka Class room block

dzoroga

Jamataka LA2 house

dzoroga

Semitwe Assembly Point

dzoroga

Semitwe Cell room

dzoroga

Changate Solid transfer station

dzoroga

Senete School Toilet

dzoroga

Matsitama Offices

dzoroga

Manxotai Kgotla

dzoroga

Matobo Kgotla

dzoroga

SHHA Completed tumkey house at Mosetse

dzoroga

Ongoing Project dzoroga reading room

Ongoing Project Jamataka RAD house

Ongoing Project Lepatshe RADP house

Ongoing Project Maitengwe Destitute House

Ongoing Project Makobo Destitute House

Ongoing Project Matsima Destitute House

Completed Project Senete Destitute House

Ongoing Project Sepako Destitute House